top of page
DSC09848
DSC09840
DSC09848
natalie-parham-9Qccv5rZtRM-unsplash.jpg

Be Savage, Not Average

以狂妄突破平凡

「WESTHOUSE 西屋」是一個由藝術及多媒體創作人組成的本地團體,旨在為舞蹈、音樂、藝術等領域的創作人提供多媒體影音製作及場地租用服務。

Contact

香港新界葵芳嘉慶路六號僑光工業大廈九樓A室

9A, Kiu Kwong Industrial Building,

6 Ka Hing Road, Kwai Fong, Hong Kong

+852 6572 6159 或 +852 5985 2708

bottom of page